Kuliah Tamu dengan narasumber Prof. Eric (Ming-Yang) Wang, Ph.D