Pengabdian Kepada Masyarakat Mangrove conservation di desa Budeng Negara

Mangrove conservation di desa Budeng Negara:
International Community Service Pasca Unud- Universiti Malaysia Sarawak dan BPDAS Bali